We are experts

Why choose our laboratory?

 

Being leaders in environmental sampling and testing since 1968, means utilizing a highly skilled workforce.

Since 1968, GEOtest has consistently produced the highest quality sampling and analysis of environmental samples in the region as a result of our procedures for hiring highly skilled staff, training, senior chemists passing on knowledge and continuous improvement of procedures and equipment.

 

The ISO 17025 testing laboratory of GEOtest, a.s. was established in 1975 and is experienced in testing the complete range of environmental samples including liquids, soils, drinking water, underground water, surface water, sludge and composts. The laboratory is equipped with modern instruments producing analysis of the highest accuracy. Our specialists have gained global scientific expertise including from Great Britain, Sweden and Australia. Our laboratory achieves very high performance in interlaboratory comparisons and proficiency testings, i.e. 98-100%. As a department within a large engineering and scientific company we offer consultancy services linked to laboratory analyses.

Our accredited laboratory provides its services worldwide and for over 20 years has been operating in many European and Asian countries, for high level clients such as the United Nations Development Program.

Our laboratory is located at the Brno airport exit, alongside the motorway connecting Brno with Vienna (AUT), Prague and Bratislava (SVK).

Our customers

CzechGlobe
Laboratoře GEOtestu, a.s. dlouhodobě spolupracují s laboratoří Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Předmětem spolupráce jsou mimo jiné základní laboratorní rozbory vzorků půdy a rostlin.
CzechGlobe
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., (ÚVGZ)
OSN
Laboratoře GEOtestu, a.s. se tradičně významně podílí na řešení projektů pro rozvojový program spojených národů UNDP. Provádíme vzorkování a rozbory vody i zemin v různých částech světa.
OSN
Rozvojový program OSN (UNDP)
Slovnaft
V letech 2006-2014 jsme prováděli laboratorní rozbory pro sanace na lokalitách Horný Hričov, Rača, Stožok, Hronský Benadik, Košice, Vojany, Ružomberok, Pozdišovce pro společnost Slovnaft a.s., člena skupiny MOL.
Slovnaft
člen skupiny MOL
Benzina
Laboratoře GEOtestu, a.s. provádí rozbory vod i zemin jako součást monitoringu sítě čerpacích stanic a odstraňování starých ekologických zátěží, které naše společnost pro Benzina a.s. provádí.
Benzina
největší síť čerpacích stanic v České republice patřící do skupiny Unipetrol

Leave us your phone number and we'll call you back!

Would you like to speak with one of our experts about your inquiry? Just leave us your details and we’ll get back to you as soon as possible.