Nejčastější analýzy a rozbory

Pro soukromé zákazníky nejčastěji provádíme rozbory pitné vody a podzemní vody ze studní. Zákazníkům záleží především na zdravotní nezávadnosti testované vody.

Více informací o rozborech pitné vody.

Provádíme akreditované odběry a rozbory dle přílohy č.10 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nejčastější rozbory jsou dle tab. č. 10.1 a 10.2.

Více informací o rozborech pitné vody.

Provádíme akreditované odběry i rozbory odpadních vod. Rozsah analýz je individuální, obvykle definovaný v rozhodnutí příslušného odboru životního prostředí.

Více informací o rozborech odpadní vody.

Sledujeme ukazatele, které jsou v bazénu rizikové. Amoniak, koncentraci chloru a pH, celkové organické znečištění a trihalometany.

Více informací o rozborech vody.

Provádíme rozbory záměsové vody do betonu dle normy EN 1008. Použití nevhodné vody, může způsobit značné problémy.

Více informací o rozborech vody.

V rámci monitoringů podzemních vod provádíme různé rozbory, dle požadavků zadavatele (např. provozovatelů skládek, průmyslových objektů apod.).

Více o monitoringu podzemních vod.

Významné instituce a společnosti

Laboratoře GEOtestu, a.s. dlouhodobě spolupracují s laboratoří Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Předmětem spolupráce jsou mimo jiné základní laboratorní rozbory vzorků půdy a rostlin.

Czech Globe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Laboratoře GEOtestu, a.s. se tradičně významně podílí na řešení projektů pro rozvojový program spojených národů UNDP. Provádíme vzorkování a rozbory vzorků vod i zemin v různých částech světa.

UNDP, Rozvojový program UN

V letech 2006-2014 jsme prováděli laboratorní rozbory pro sanace na lokalitách Horný Hričov, Rača, Stožok, Hronský Benadik, Košice, Vojany, Ružomberok, Pozdišovce pro společnost Slovnaft a.s., člena skupiny MOL.

Slovnaft, člen skupiny MOL

Laboratoře GEOtestu, a.s. provádí rozbory vod i zemin jako součást monitoringu sítě čerpacích stanic a odstraňování starých ekologických zátěží, které naše společnost pro Benzina a.s. provádí.

Benzina, největší sít čerpacích stanic v České republice patřící do skupiny Unipetrol