Rozbory pitné vody Máte studnu? Pijete vodu ze studny či vrtu? Neriskujte své zdraví
a nechte si u nás provést krácený rozbor pitné vody, ať víte co denně
vstřebáváte do svého těla. Případně co vstřebává zelenina,
kterou touto vodou zaléváte. Krácený rozbor vám zaručí základní
jistotu kvality vody jak z mikrobiologického, tak fyzikálně chemického
hlediska za rozumnou cenu.
Více informací
Individuální přístup Každý vzorek, který přijde do naší laboratoře, je individuálně posouzen zkušeným analytikem. Zákazníci našich laboratoří nám nejsou lhostejní. Jsme rádi, když jsou naši zákazníci spokojeni a vrací se k nám, byť s jediným vzorkem za rok. Těší nás, když výsledky našich rozborů a rady, které poskytujeme, pomohou odpovědět na otázky ohledně pitnosti a kvality vody, správného uložení zeminy či odpadu na skládku nebo na terén. Snažíme se o osobní přístup k zákazníkům. Více informací Akreditované vzorkování Provádíme akreditované odběry. Akreditované odběry či vzorkování zajišťují správně provedený odběr vzorku a dobrý začátek pro smysluplnou analýzu v laboratoři.
Akreditované odběry jsou obvykle požadovány ze strany institucí či úřadů. Jsme akreditovaní pro vzorkování vody, zeminy, odpadů, kalů, sedimentů a půdních vzduchů.
Více informací
Akreditovaná analytická laboratoř • Jsme akreditovaná analytická laboratoř, která je součástí české akciové společnosti GEOtest, a.s.

• Nacházíme se v Brně-Slatině 800m od exitu 201 z dálncie D1

• Nabízíme vysoce kvalitní odborné laboratorní a konzultační služby

• Snažíme se o individuální přístup ke každému zákazníkovi
Více informací
Používáte vodu z vlastní studny na pití, vaření či zalévání? Výsledky rozborů vody Vám mohou ukázat na konkrétní problémy spojené se zdrojem Vaší vody.

Zjistěte si, zda kvalita Vaší vody odpovídá účelu, na který ji používáte.
Podívejte se na video

Nejčastější analýzy a rozbory

Rozbory vody

Pro soukromé zákazníky nejčastěji provádíme rozbory pitné vody a podzemní vody ze studní. Zákazníkům záleží především na zdravotní nezávadnosti testované vody.

Rozbory bazénové vody

Sledujeme ukazatele, které jsou v bazénu rizikové. Amoniak, koncentraci chloru a pH, celkové organické znečištění a trihalometany.

Využívání odpadů na povrch terénu

Provádíme akreditované odběry a rozbory dle přílohy č.10 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nejčastější rozbory jsou dle tab. č. 10.1 a 10.2.

Rozbory vody pro stavební účely

Provádíme rozbory záměsové vody do betonu dle normy EN 1008. Použití nevhodné vody, může způsobit značné problémy.

Rozbory odpadní vody

Provádíme akreditované odběry i rozbory odpadních vod. Rozsah analýz je individuální, obvykle definovaný v rozhodnutí příslušného odboru životního prostředí.

Monitoring podzemních vod

V rámci monitoringů podzemních vod provádíme různé rozbory, dle požadavků zadavatele (např. provozovatelů skládek, průmyslových objektů apod.).

Odbornost našich laboratoří

Proč důvěřovat našim laboratořím

Naše akreditované analytické laboratoře fungují již od roku 1975. Máme letité zkušenosti s rozbory všech druhů vzorků z oblasti životního prostředí (rozbory vody, rozbory zeminy, rozbory kompostů ad.). Jsme moderně vybaveni. Pracovníci našich laboratoří mají pracovní i vědecké zkušenosti z laboratoří ve Velké Británii, Švédsku či Austrálii. Naše úspěšnost v mezilaboratorních porovnáních se pravidelně pohybuje mezi 98-100%. Mimo laboratorní služby nabízíme i vysoce odborné poradenské služby související s činnostmi navazujícími na laboratorní analýzy.

Akreditovaná analytická laboratoř působí v Brně, Ostravě, Praze, Českých Budějovicích a má také zahraniční pobočky na Slovensku, v Nizozemsku a v Bosně a Hercegovině.

Významné instituce a společnosti

CzechGlobe
Laboratoře GEOtestu, a.s. dlouhodobě spolupracují s laboratoří Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Předmětem spolupráce jsou mimo jiné základní laboratorní rozbory vzorků půdy a rostlin.
CzechGlobe
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., (ÚVGZ)
OSN
Laboratoře GEOtestu, a.s. se tradičně významně podílí na řešení projektů pro rozvojový program spojených národů UNDP. Provádíme vzorkování a rozbory vody i zemin v různých částech světa.
OSN
Rozvojový program OSN (UNDP)
Slovnaft
V letech 2006-2014 jsme prováděli laboratorní rozbory pro sanace na lokalitách Horný Hričov, Rača, Stožok, Hronský Benadik, Košice, Vojany, Ružomberok, Pozdišovce pro společnost Slovnaft a.s., člena skupiny MOL.
Slovnaft
člen skupiny MOL
Benzina
Laboratoře GEOtestu, a.s. provádí rozbory vod i zemin jako součást monitoringu sítě čerpacích stanic a odstraňování starých ekologických zátěží, které naše společnost pro Benzina a.s. provádí.
Benzina
největší síť čerpacích stanic v České republice patřící do skupiny Unipetrol