Nejčastější analýzy a rozbory

Rozbory vody

Pro soukromé zákazníky nejčastěji provádíme rozbory pitné vody a podzemní vody ze studní. Zákazníkům záleží především na zdravotní nezávadnosti testované vody.

Rozbory bazénové vody

Sledujeme ukazatele, které jsou v bazénu rizikové. Amoniak, koncentraci chloru a pH, celkové organické znečištění a trihalometany.

Využívání odpadů na povrch terénu

Provádíme akreditované odběry a rozbory dle přílohy č.10 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nejčastější rozbory jsou dle tab. č. 10.1 a 10.2.

Rozbory vody pro stavební účely

Provádíme rozbory záměsové vody do betonu dle normy EN 1008. Použití nevhodné vody, může způsobit značné problémy.

Rozbory odpadní vody

Provádíme akreditované odběry i rozbory odpadních vod. Rozsah analýz je individuální, obvykle definovaný v rozhodnutí příslušného odboru životního prostředí.

Monitoring podzemních vod

V rámci monitoringů podzemních vod provádíme různé rozbory, dle požadavků zadavatele (např. provozovatelů skládek, průmyslových objektů apod.).

Odbornost našich laboratoří

Proč důvěřovat našim laboratořím

Naše akreditované analytické laboratoře fungují již od roku 1975. Máme letité zkušenosti s rozbory všech druhů vzorků z oblasti životního prostředí (rozbory vody, rozbory zeminy, rozbory kompostů ad.). Jsme moderně vybaveni. Pracovníci našich laboratoří mají pracovní i vědecké zkušenosti z laboratoří ve Velké Británii, Švédsku či Austrálii. Naše úspěšnost v mezilaboratorních porovnáních se pravidelně pohybuje mezi 98-100%. Mimo laboratorní služby nabízíme i vysoce odborné poradenské služby související s činnostmi navazujícími na laboratorní analýzy.

Akreditovaná analytická laboratoř působí v Brně, Ostravě, Praze, Českých Budějovicích a má také zahraniční pobočky na Slovensku, v Nizozemsku a v Bosně a Hercegovině.

Významné instituce a společnosti

CzechGlobe
Laboratoře GEOtestu, a.s. dlouhodobě spolupracují s laboratoří Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Předmětem spolupráce jsou mimo jiné základní laboratorní rozbory vzorků půdy a rostlin.
CzechGlobe
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., (ÚVGZ)
OSN
Laboratoře GEOtestu, a.s. se tradičně významně podílí na řešení projektů pro rozvojový program spojených národů UNDP. Provádíme vzorkování a rozbory vody i zemin v různých částech světa.
OSN
Rozvojový program OSN (UNDP)
Slovnaft
V letech 2006-2014 jsme prováděli laboratorní rozbory pro sanace na lokalitách Horný Hričov, Rača, Stožok, Hronský Benadik, Košice, Vojany, Ružomberok, Pozdišovce pro společnost Slovnaft a.s., člena skupiny MOL.
Slovnaft
člen skupiny MOL
Benzina
Laboratoře GEOtestu, a.s. provádí rozbory vod i zemin jako součást monitoringu sítě čerpacích stanic a odstraňování starých ekologických zátěží, které naše společnost pro Benzina a.s. provádí.
Benzina
největší síť čerpacích stanic v České republice patřící do skupiny Unipetrol

Napište nám a zavoláme vám zpět!

Chtěli byste mluvit s jedním z odborníků Analytických laboratoří společnosti GEOtest, a.s.? Stačí zaslat své údaje a my se vám co nejdříve ozveme.