Rozbory pitné vody Máte studnu? Pijete vodu ze studny či vrtu? Neriskujte své zdraví
a nechte si u nás provést krácený rozbor pitné vody, ať víte co denně
vstřebáváte do svého těla. Případně co vstřebává zelenina,
kterou touto vodou zaléváte. Krácený rozbor vám zaručí základní
jistotu kvality vody jak z mikrobiologického, tak fyzikálně chemického
hlediska za rozumnou cenu.
Více informací
Individuální přístup Každý vzorek, který přijde do naší laboratoře, je individuálně posouzen zkušeným analytikem. Zákazníci našich laboratoří nám nejsou lhostejní. Jsme rádi, když jsou naši zákazníci spokojeni a vrací se k nám, byť s jediným vzorkem za rok. Těší nás, když výsledky našich rozborů a rady, které poskytujeme, pomohou odpovědět na otázky ohledně pitnosti a kvality vody, správného uložení zeminy či odpadu na skládku nebo na terén. Snažíme se o osobní přístup k zákazníkům. Více informací Akreditované vzorkování Provádíme akreditované odběry. Akreditované odběry či vzorkování zajišťují správně provedený odběr vzorku a dobrý začátek pro smysluplnou analýzu v laboratoři.
Akreditované odběry jsou obvykle požadovány ze strany institucí či úřadů. Jsme akreditovaní pro vzorkování vody, zeminy, odpadů, kalů, sedimentů a půdních vzduchů.
Více informací
Akreditovaná analytická laboratoř • Jsme akreditovaná analytická laboratoř, která je součástí české akciové společnosti GEOtest, a.s.

• Nacházíme se v Brně-Slatině 800m od exitu 201 z dálncie D1

• Nabízíme vysoce kvalitní odborné laboratorní a konzultační služby

• Snažíme se o individuální přístup ke každému zákazníkovi
Více informací
Používáte vodu z vlastní studny na pití, vaření či zalévání? Výsledky rozborů vody Vám mohou ukázat na konkrétní problémy spojené se zdrojem Vaší vody.

Zjistěte si, zda kvalita Vaší vody odpovídá účelu, na který ji používáte.
Podívejte se na video
Analytická laboratoř v Brně
Akreditované analýzy
a rozbory vod a zemin
Akreditované vzorkování a rozbory vody.
Akreditované vzorkování
V terénu provádíme akreditované analýzy zemin.
Akreditované zkoušky v terénu
Kontaktní a sběrná místa GEOtest a.s.
Kontaktní a sběrná místa

Nejčastější analýzy a rozbory

Pro soukromé zákazníky nejčastěji provádíme rozbory pitné vody a podzemní vody ze studní. Zákazníkům záleží především na zdravotní nezávadnosti testované vody.

Více informací o rozborech pitné vody.

Provádíme akreditované odběry a rozbory dle přílohy č.10 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nejčastější rozbory jsou dle tab. č. 10.1 a 10.2.

Více informací o rozborech pitné vody.

Provádíme akreditované odběry i rozbory odpadních vod. Rozsah analýz je individuální, obvykle definovaný v rozhodnutí příslušného odboru životního prostředí.

Více informací o rozborech odpadní vody.

Sledujeme ukazatele, které jsou v bazénu rizikové. Amoniak, koncentraci chloru a pH, celkové organické znečištění a trihalometany.

Více informací o rozborech vody.

Provádíme rozbory záměsové vody do betonu dle normy EN 1008. Použití nevhodné vody, může způsobit značné problémy.

Více informací o rozborech vody.

V rámci monitoringů podzemních vod provádíme různé rozbory, dle požadavků zadavatele (např. provozovatelů skládek, průmyslových objektů apod.).

Více o monitoringu podzemních vod.

Slide Proč důvěřovat našim laboratořím Naše akreditované analytické laboratoře fungují již od roku 1975. Máme letité zkušenosti s rozbory všech druhů vzorků z oblasti životního prostředí (rozbory vody, rozbory zeminy, rozbory kompostů ad.). Jsme moderně vybaveni. Pracovníci našich laboratoří mají pracovní i vědecké zkušenosti z laboratoří ve Velké Británii, Švédsku či Austrálii. Naše úspěšnost v mezilaboratorních porovnáních se pravidelně pohybuje mezi 98-100%. Mimo laboratorní služby nabízíme i vysoce odborné poradenské služby související s činnostmi navazujícími na laboratorní analýzy.

Akreditovaná analytická laboratoř působí v Brně, Ostravě, Praze, Českých Budějovicích a má také zahraniční pobočky na Slovensku, v Nizozemsku a v Bosně a Hercegovině.
Více informací

Významné instituce a společnosti

Laboratoře GEOtestu, a.s. dlouhodobě spolupracují s laboratoří Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Předmětem spolupráce jsou mimo jiné základní laboratorní rozbory vzorků půdy a rostlin.

Czech Globe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Laboratoře GEOtestu, a.s. se tradičně významně podílí na řešení projektů pro rozvojový program spojených národů UNDP. Provádíme vzorkování a rozbory vzorků vod i zemin v různých částech světa.

UNDP, Rozvojový program UN

V letech 2006-2014 jsme prováděli laboratorní rozbory pro sanace na lokalitách Horný Hričov, Rača, Stožok, Hronský Benadik, Košice, Vojany, Ružomberok, Pozdišovce pro společnost Slovnaft a.s., člena skupiny MOL.

Slovnaft, člen skupiny MOL

Laboratoře GEOtestu, a.s. provádí rozbory vod i zemin jako součást monitoringu sítě čerpacích stanic a odstraňování starých ekologických zátěží, které naše společnost pro Benzina a.s. provádí.

Benzina, největší sít čerpacích stanic v České republice patřící do skupiny Unipetrol