Analytické laboratoře provádějí v rámci akreditace vzorkování.

Odběry vzorků jsou obvykle požadovány příslušnými orgány státní správy, jako jsou například odbory životního prostředí. Požadavky na typy a četnost odběrů jsou definovány v rozhodnutí.

Výstupem odběru vzorku je protokol o odběru, který dokládáme k protokolu o následné analýze. Vzorkování je součástí systému řízení jakosti ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Provádíme vzorkování těchto matric: