Akreditované laboratoře GEOtestu, a.s. provádějí akreditované vzorkování.

Akreditované odběry jsou obvykle požadovány příslušnými orgány státní správy, jako jsou například odbory životního prostředí. Požadavky na typy a četnost odběrů jsou definovány v rozhodnutí.

Výstupem akreditovaného odběru vzorku je akreditovaný protokol o odběru, který dokládáme k protokolu o následné analýze. Akreditované vzorkování je součástí systému řízení jakosti ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Provádíme akreditované vzorkování těchto matric: