Ing. Denisa Prosecká manažer laboratoří
Ing. Denisa Proseckámanažer laboratoří
Má za cíl udržet vysoce nastavený standard kvality práce akreditované laboratoře. Zajišťuje cenovou dostupnost služeb co nejširšímu spektru zákazníků, ať už se jedná o soukromé osoby nebo společnosti pracující s velkými objemy vzorků z životního prostředí.

tel: +420 548 125 322
tel: +420 773 789 314
e-mail: prosecka@geotest.cz

Mgr. Simona Schüllerovávedoucí pracoviště Analytických laboratoří
Vedoucí je přímo zodpovědná za kvalitu vykonané práce v našich analytických laboratořích. Sleduje a optimalizuje procesy v laboratoři. Jejím cílem je dobře odvedená práce a spokojený zákazník.

tel: +420 548 125 225
tel: +420 777 293 603
e-mail: schullerova@geotest.cz

Martin Cebákvedoucí vzorkovací skupiny
Z pozice vedoucího vzorkovací skupiny organizuje a podílí se na vzorkování prováděném v rozsahu akreditace našimi terénními pracovníky tak, abychom mohli vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků v co nejkratším možném termínu.

tel: +420 724 722 470
e-mail: cebak@geotest.cz