Rozbory dle vyhlášek a norem

Pokud si nejste jistí, jaký rozbor potřebujete, potom by vám mohl pomoci následující seznam, ve kterém jsou nejčastěji prováděné rozbory v Analytických laboratořích společnosti GEOtest, a.s. Rozbory jsou rozřazeny podle vyhlášek a norem

Vyhláška č. 252/2004 Sb. – krácené a úplné rozbory pitné vody

Vyhláška č. 94/2016 Sb. – hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 257/2009 Sb. – příloha č. 1 a č.4, použití sedimentů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 153/2016 Sb. – Obsah rizikových látek v zemědělské půdě

Vyhláška č. 437/2016 Sb. – Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 423/2001 Sb. – kontrolní analýza přírodního léčivého zdroje minerální vody

ČSN 03 8375 – působení okolního prostředí na ocel

ČSN EN 206-1 – působní okolního prostředí na beton

ČSN EN 1008 – rozbor záměsové vody do betonu

Vyhláška č. 428/2001 Sb. – monitorovací rozbor surové a vyrobené vody

Vyhláška č. 20/2002 Sb. – měření jakosti odebírané povrchové vody

Vyhláška č. 273/2021 Sb. – odpady k zasypávání, příloha č. 5, tab. 5.1, 5.2 a 5.3 (ekotoxicita), případně 5.4 (sedimenty)

Vyhláška č. 273/2021 Sb. – třída vyluhovatelnosti podle tabulky č. 10.1 přílohy č. 10

Vyhláška č. 273/2021 Sb. – inertní odpady tab. č. 10.2 příloha č. 10

Vyhláška č. 283/2023 Sb. – rozbory asfaltových hutněných vrstev (vyhláška o podmínkách, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem)

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!