Akreditované rozbory dle vyhlášek a norem

Pokud si nejste jistí, jaký rozbor potřebujete, potom by vám mohl pomoci následující seznam, ve kterém jsou nejčastěji prováděné akreditované rozbory laboratoří GEOtestu rozřazeny podle platných vyhlášek a norem.

Vyhláška č. 252/2004 Sb. – krácené a úplné rozbory pitné vody

Vyhláška č. 294/2005 Sb. – ukládání na terén, příloha 10.1 a 10.2 (ekotoxicita), případně 10. 3 (Sedimenty) a 10.4

Vyhláška č. 294/2005 Sb. – třída vyluhovatelnosti podle tabulky č. 2.1 přílohy č. 2

Vyhláška č. 294/2005 Sb. – inertní odpady tab. č. 4.1 příloha č.4

Vyhláška č. 94/2016 Sb. – hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 257/2009 Sb. – příloha č. 1 a č.4, použití sedimentů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 153/2016 Sb. – Obsah rizikových látek v zemědělské půdě

Vyhláška č. 437/2016 Sb. – Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 423/2001 Sb. – kontrolní analýza přírodního léčivého zdroje minerální vody

ČSN 03 8375 – působení okolního prostředí na ocel

ČSN EN 206-1 – působní okolního prostředí na beton

ČSN EN 1008 – rozbor záměsové vody do betonu

Vyhláška č. 428/2001 Sb. – monitorovací rozbor surové a vyrobené vody

Vyhláška č. 20/2002 Sb. – měření jakosti odebírané povrchové vody

Vyhláška č. 130/2019 Sb. – rozbory asfaltových hutněných vrstev (vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!