Ceny za naše služby jsou ve většině případů individuální a reflektují konkrétní požadavky zákazníka.

Níže naleznete nejčastěji poptávané rozbory. Pro kompletní výčet rozborů a nabízených služeb nás neváhejte kontaktovat.

Firemní zákazníci

Ceny pro právnické osoby jsou individuální a odvíjí se od charakteru a rozsahu zakázky.

Soukromé osoby

Nabízíme kompletní servis na míru Vašim požadavkům za velmi příznivé ceny.

Specializované rozbory

K dispozici máte výběr ze široké škály specializovaných rozborů.

Vzorkování

  • Cena vzorkování se odvíjí od vzdálenosti a typu vzorkované matrice (voda, zemina, odpad, apod.) a je individuální.

Stanovení tvrdosti vody

  • Stanovení tvrdosti vody jako samostatného parametru je užitečné pro ty osoby, které chtějí mit představu o možném negativním vlivu vody na technologie, které přicházejí do kontaktu s vodou. Stanovení tvrdosti může také napovědět, zda instalovaný iontoměnič stále funguje.

Rozbor vody pro akvaristy

  • Chcete znát kvalitu vody, ve které chováte akvarijní ryby? Rozbor akvarijní vody Vám zjistí ty nejdůležitější parametry, jako např. pH, amonné ionty NH4+, amoniakální dusík NH4+-N, celkový dusík TN, dusitany NO2-, dusičnany NO3-, alkalinitu a celkovou tvrdost.

Krácený rozbor pitné vody

  • Soukromí zákazníci nejčastěji využívají možnosti kráceného rozboru pitné vody nebo vody ze studní.

Rozbor odpadní vody z domácí ČOV

  • Rozbory odpadní vody z domácích čističek odpadních vod je často využívanou službou z důvodu nízké ceny a vysoké kvality výsledků.