Formuláře a ceníky

Ceny za naše služby jsou ve většině případů individuální a reflektují konkrétní požadavky zákazníka.

Níže naleznete nejčastěji poptávané rozbory. Pro kompletní výčet rozborů a nabízených služeb nás neváhejte kontaktovat.

Firemní zákazníci

Ceny pro právnické osoby jsou individuální a odvíjí se od charakteru a rozsahu zakázky.

Soukromé osoby

Nabízíme kompletní servis na míru Vašim požadavkům za velmi příznivé ceny.

Specializované rozbory

K dispozici máte výběr ze široké škály specializovaných rozborů.

Akreditované vzorkování

Cena akreditovaného vzorkování se odvíjí od vzdálenosti a typu vzorkované matrice (voda, zemina, odpad, apod.) a je individuální.

Sazba za dopravu se pohybuje okolo 12 Kč/km.

500 Kč až 2500 Kč bez DPH

Stanovení tvrdosti vody

Stanovení tvrdosti vody jako samostatného parametru je užitečné pro ty osoby, které chtějí mit představu o možném negativním vlivu vody na technologie, které přicházejí do kontaktu s vodou. Stanovení tvrdosti může také napovědět, zda instalovaný iontoměnič stále funguje.

250 Kč bez DPH

Krácený rozbor pitné vody

Soukromí zákazníci nejčastěji využívají možnosti kráceného rozboru pitné vody nebo vody ze studní.

900 Kč až 1450 Kč bez DPH

Rozbor odpadní vody z domácí ČOV

Rozbory odpadní vody z domácích čističek odpadních vod je často využívanou službou z důvodu nízké ceny a vysoké kvality výsledků.

400 Kč až 1000 Kč bez DPH

Rozbor vody pro akvaristy

Chcete znát kvalitu vody, ve které chováte akvarijní ryby? Rozbor akvarijní vody Vám zjistí ty nejdůležitější parametry, jako např. pH, amonné ionty NH4+, amoniakální dusík NH4+-N, celkový dusík TN, dusitany NO2-, dusičnany NO3-, alkalinitu a celkovou tvrdost.

350 Kč bez DPH