V analytické laboratoři GEOtestu provádíme akreditované rozbory zemin jak za účelem zjištění míry znečištění škodlivými látkami např. u výkopových zemin ze staveb, starých ekologických zátěží, tak za účelem zjištění kvality půdy např. pro zemědělce.

Nejčastěji akreditované rozbory zemin provádíme pro stavební firmy, zahrádkáře, společnosti zabývající se ekologickým servisem, zemědělce, obce a stát.

Zeminy a výkopové zeminy bývají často kontaminovány těžkými kovy, různými solemi, organickými polutanty jako ropné látky, polyaromatické uhlovodíky, zbytky pesticidů a herbicidů, PCB a dalšími.

Nejvíce požadovaným rozborem je rozbor dle přílohy 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 sb. Jedná se o stanovení souboru anorganických a organických parametrů včetně ekotoxicity. Provádíme také akreditované odběry. Výsledné akreditované rozbory potom naznačí, zda je možné ukládat nadbytečnou zeminu na terén.

Rozbor zeminy napoví pokud:

Nejběžněji stanovené parametry:

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!