V akreditované analytické laboratoři GEOtestu provádíme rozbory odpadů. Tyto akreditované rozbory jsou do značné míry definovány platnou legislativou, především vyhláškou č. 294/2005 Sb. Tato vyhláška určuje kritéria hodnocení odpadů, podle kterých lze rozhodnout, na jakou skládku lze odpad uložit, případně zda je možné jeho využívání na úpravy povrchu terénu. Analytická laboratoř GEOtestu provádí akreditované rozbory na hodnocení odpadů v celém rozsahu analýz, požadovaných legislativními předpisy.

Naše zákazníky zajímá

Hledáte možnost použití výkopových zemin na úpravy terénu. To se stanovuje podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 11, bodů č. 1-3 parametry, uvedené v tabulce č. 10.1 (vybrané kovy a organické látky) a ekotoxicity podle tabulky 10.2 nebo 10.4, přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Na jakou skládku lze uložit odpad?
Pokud je odpad povoleno ukládat na skládku, což znamená, že není uvedený v příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb., potom se provádí pro určení vhodné skládky stanovení třídy vyluhovatelnosti podle tabulky č. 2.1, přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. U odpadů, určených k uložení na skládku skupiny S-IO (inertní odpad) musí být navíc provedeny rozbory podle tabulky 4.1, přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Vyloučení nebezpečných vlastností odpadů.
Provádíme analýzy podle přílohy č. 1, vyhlášky č. 94/2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: Nebezpečná vlastnost HP 14 – ekotoxicita. Provádí se stanovení ekotoxicity podle tabulky č. 1.1 nebo 1.2 Nebezpečná vlastnost HP 15 – Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování. Provádí se stanovení vybraných ukazatelů ve výluhu (pH, rozpuštěné látky, fluoridy, vybrané stopové kovy, jednosytné fenoly).

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!