Laboratoře GEOtest, Pracoviště Analytické laboratoře

Jsme akreditovaná laboratoř v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Přesněji tedy zkušební laboratoř č. 1271 akreditovaná dle EN ISO/IEC 17025. Fungujeme již 40 let jako součást české akciové společnosti GEOtest, a.s..

  • Nacházíme se v Brně-Slatině 800m od exitu 201 z dálnice D1.
  • Nabízíme vysoce kvalitní odborné laboratorní a konzultační služby. Snažíme se o individuální přístup ke každému zákazníkovi.
  • Jsme akreditovaná laboratoř v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.

V současné době naše akreditovaná laboratoř v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích provádí analýzy zejména v oblasti ochrany životního prostředí ve smyslu platných legislativních požadavků (rozbory všech druhů vod, zemin, sedimentů, kalů a odpadů) za použití dostupných moderních analytických technik (atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie s iontově vázaným plasmatem, spektrální analytické metody UV, VIS a IR, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, iontová chromatografie, elektroanalytické a coulometrické metody). Součástí nabízených činností je také akreditované vzorkování mnoha druhů matric včetně měření vybraných parametrů v terénu, kontrola jakosti odpadních vod a stanovení chemické agresivity prostředí na betonové konstrukce a ocel.

O společnosti GEOtest, a.s.

GEOtest je tradiční společností etablovanou na trhu více než 40 let. Svou vysokou odbornost má ve více než 150 zaměstnancích s převážně vysokoškolským vzděláním se značným počtem autorizací, certifikací a osvědčení. GEOtest je českou soukromou akciovou společností s tradičně kladným výsledkem svého hospodaření. Finanční obrat se pohybuje v úrovni několika set milionů korun ročně. GEOtest zavedl a udržuje systém managementu jakosti podle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém managementu BOZP dle OHSAS 18001. Většina kapacity je soustředěna v sídle společnosti v Brně, další pracoviště jsou zřízena v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. Zahraniční pobočky jsou v Bratislavě, Sarajevu a Utrechtu.

1975

Založení laboratoří v rámci tehdejšího státního podniku Geotest Brno

Státní podnik Geotest Brno spadal pod resort hornictví a geologie.

1990 – 2000

Laboratoře jsou součástí akciové společnosti GEOtest BRNO, a.s.

Svou odbornou činnost postupně rozšiřují o analytické služby pro životní prostředí, a to jak pro vlastní potřeby firmy, tak pro externí zákazníky.

2000

Od tohoto roku jsou Laboratoře GEOtest nepřetržitě akreditovány.

V rámci pravidelných dozorových návštěv i reakreditací, a také účastí v mezilaboratorním porovnávání zkoušek neustále prokazují vysokou kvalitu práce a shodu s požadavky normy ČSN EN ISI/IEC 17025. Působíme jako akreditovaná laboratoř v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích

  • Zajistíme vám ideální poměr cena/kvalita. Máme zájem o malé i velké zákazníky.
  • Jsme ryze česká společnost. Peníze, které u nás zaplatíte za fyzikálně chemické rozbory a zkoušky či analýzy tedy zůstávají v České Republice.

  • Jsme 800 metrů od Exitu 201 z dálnice D1. U nás nebudete mít problém s parkováním.

  • Máme zázemí velké společnosti působící v oblastech jako hydrogeologie, geologie, inženýrské geologie a životního prostředí. To nás odděluje od ostatních laboratoří, které dodávají výsledky analýz, ale již nedokáží identifikovat příčiny naměřených hodnot. Naši odborníci chápou souvislosti mezi jednotlivými parametry a polohou místa odběru. V GEOtestu je možnost poradenství počínaje základním vysvětlením sledovaných parametrů až po složité studie navrhující technické řešení situace.

  • Pracujeme i pro mezinárodní instituce a agentury jako UNDP, UNIDO, OSN.

Nejvýznamnější tuzemští a zahraniční zákazníci

Přímo nebo prostřednictvím komplexních podnikových zakázek.

Laboratoře GEOtestu, a.s. dlouhodobě spolupracují s laboratoří Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Předmětem spolupráce jsou mimo jiné základní laboratorní rozbory vzorků půdy a rostlin.

Czech Globe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Laboratoře GEOtestu, a.s. se tradičně významně podílí na řešení projektů pro rozvojový program spojených národů UNDP. Provádíme vzorkování a rozbory vzorků vod i zemin v různých částech světa.

UNDP, Rozvojový program UN

V letech 2006-2014 jsme prováděli laboratorní rozbory pro sanace na lokalitách Horný Hričov, Rača, Stožok, Hronský Benadik, Košice, Vojany, Ružomberok, Pozdišovce pro společnost Slovnaft a.s., člena skupiny MOL.

Slovnaft, člen skupiny MOL

Laboratoře GEOtestu, a.s. provádí rozbory vod i zemin jako součást monitoringu sítě čerpacích stanic a odstraňování starých ekologických zátěží, které naše společnost pro Benzina a.s. provádí.

Benzina, největší sít čerpacích stanic v České republice patřící do skupiny Unipetrol

Certifikáty a akreditace

Akreditovaná laboratoř v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.