Rozbory vody a zeminy pro stanovení stupně vlivu prostředí na stavební konstrukce

Jedná se o rozbor vybraných fyzikálně chemických vlastností vody nebo zeminy, které určují stupeň vlivu okolního prostředí (tzv. agresivitu) vůči stavebním materiálům, tj. vůči betonu a oceli. Vliv chemického působení okolního prostředí na beton se stanovuje dle normy ČSN EN 206-1, kde jsou v tabulce 2 stanoveny mezní hodnoty vybraných chemických charakteristik (pH, vodivost, rovnováhy CO2, agresivní formy oxidu uhličitého, Cl–, NH4+, Mg2+ atd.). Stupeň agresivity vody nebo zeminy je pak stanoven podle nejvyšší hodnoty z jednotlivých chemických charakteristik. Pokud jsou dvě nebo více charakteristik stejného stupně, pak je potřeba použít nejbližší vyšší stupeň. V některých případech může být zapotřebí speciální studie ke stanovení příslušných opatření, např. pro vysokou rychlost proudění nebo chemicky znečištěnou vodu. Obdobně vliv chemického působení okolního prostředí na beton a ocel se stanovuje dle ČSN 038375, kde jsou v tabulkách 1 a 2 stanoveny mezní hodnoty vybraných chemických charakteristik (vlhkost, celková síra, chloridy, sírany, pH a kyselost).

Stanovený stupeň agresivity prostředí pak určuje požadavky na betonovou směs, resp. stanovuje se podle něj receptura pro výrobu betonu.

GEOtest, a.s. disponuje odborníky na inženýrskou geologii a geofyziku. Jsme tedy schopni doplnit výsledky zkoušek o stanovisko odborníka.

Označení vlivu prostředí: stupeň vlivu prostředí bez nebezpečí koroze nebo narušení X0; s nebezpečím koroze vlivem karbonatace (XC1-XC4); s nebezpečím koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody (XD1-XD3); s nebezpečím koroze vlivem chloridů z mořské vody XS; při chemickém působení XA1-XA3

Potřebujete poradit s výběrem toho správného typu rozboru pro Vaše potřeby? Napište nám telefonní číslo, zavoláme Vám co nejdříve!