Proč bychom si měli pravidelně testovat vodu ze studny?

Pravidelné testování vody (podzemní vody) ze studny je jeden ze základních kroků, které je potřeba udělat k tomu, abychom udržovali bezpečný a spolehlivý zdroj pitné či užitkové vody. Výsledky rozborů vody vám mohou ukázat na konkrétní problémy spojené se zdrojem vaší vody. Pravidelnými rozbory podzemní vody ze studny si také můžete kontrolovat, zda nedošlo ke kontaminaci vody anebo že úprava vody, kterou používáte je stále funkční. Ke změně kvality podzemní vody může dojít náhle aniž by to bylo senzoricky (chuť a pach) rozpoznatelné.

Je důležité si hlídat, zda kvalita vody odpovídá účelu, na který chcete vodu využívat. Může se jednat o zalévání, pití, koupání anebo napájení zvířectva.

Je voda z mé studny pitná?

Jediný způsob jak můžete zjistit, jestli má vaše voda parametry pitné vody, je udělat rozbor vody v akreditované laboratoři.
Nebezpečné bakterie či paraziti jsou pro lidské oko nepostřehnutelné, nicméně dokáží člověku způsobit okamžité závažné zdravotní problémy.
Chemická kontaminace vody dokáže na druhou stranu způsobovat problémy, které nemají okamžitý projev a zdravotní problémy spojené s konzumací závadné vody se mohou vyvíjet i několik let.
Akreditovaná laboratoř je místo, kde máte zaručenou a spolehlivou kvalitu provedených rozborů vody.

Jak často testovat vodu ze studny?

Vodu ze soukromé studny by bylo dobré testovat alespoň jedenkrát do roka. Ideální, ale dvakrát nákladnější, je testování jednoho vzorku přímo ze studny a druhého v místě příme spotřeby (například z vodovodní baterie). Pokud je zdrojem voda povrchová anebo mělká studna, potom by mělo být testování častější.

Kde bychom si měli nechat vodu testovat?

Pokud jste z okolí Brna nebo Českých Budějovic, doporučujeme naše Laboratoře GEOtest.

Jaké testy objednat pro zjištění kvality vody?

Pro surovou vodu, kterou je voda z vaší studny naši hydrogeologové navrhli seznam parametrů, které zajistí komplexní pohled na kvalitu vody. Krácený rozbor dle Výhlášky č. 252/2004, není pro účely surové vody ze studní ideální, jelikož nepokrývá některé zásadní ukazatele. Pohledem na námi navržené parametry se dá určit, zda je potřeba dalšího podrobnějšího rozboru vody.

Základní testy vody se skládají z těchto parametrů:

  • Bakteriologický rozbor (E. Coli, Koliformní bakterie): určí, zda je voda kontaminovaná střevními bakteriemi či bakteriemi z prostředí a tedy, že není vyloučené i riziko vysoce patogenních jiných bakterií a virů.

  • Dusičnany: vysoký obsah dusičnanů je pro člověka nezdravý, jelikož narušuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého ve tkáních. Dusičnany jsou rizikové zvláště pro kojence. Dusičnany mohou naznačovat jak pronikání zemědělské aktivity (hnojení) do podzemní vody, tak oxidaci amonných iontů z unikajících odpadních vod z okolní zástavby.

  • Ionty: Chloridy, sodík , sírany, mangan a železo mohou mít negativní vliv na chuť a pach vody. Koncentrace iontů, především Hořčíku a Vápníku má vliv na tvrdost vody. Tvrdá voda je zdravá, ale škodí technologiím.

  • Sírany: mají laxativní účinek a způsobují zažívací potíže.

  • CHSK-Mn: parametr, který poukazuje na znečištění oxidovatelnými organickými látkami.

  • AOX: parametr, který poukazuje na kontaminaci vody člověkem vytvořenými organickými látkami, které obsahují chlor.

  • Mineralizace: celkové množství rozpuštěných anorganických látek (např. sodík, chloridy, sírany), které může ovlivnit přijatelnost chutě a ohrozit vaše ledviny.

Porozumíme výsledkům rozboru vody v protokolu?

Pokud budou vaše hodnoty mimo meze stanovené vyhláškou č. 252/2004 a budete mít zájem o odborné stanovisko hydrogeologa, potom je vám v GEOtestu, a.s. k dispozici k odborné konzultaci náš hydrogeolog, který vám rozbor vody ze studní ochotně vysvětlí, případně navrhne možná řešení.

Námi navržený rozbor vody ze studní, surové vody obsahuje tyto parametry:

  • Mikrobiologická část: E. Coli, Koliformní bakterie, kolonie při 22 °C a 36°C.

  • Fyzikálně chemická část: pH, konduktivita, celková tvrdost, sodík, draslík, amonné ionty, amoniak volný, vápník, hořčík, mangan, železo, sírany, dusičnany, CHSK-Mn, AOX.