Voda na zalévání vaší zahrady a záhonů?

Jaká je nejlepší voda na zalévání? Pro většinu zahrádkářů je schraňování dešťové vody pro zalévání svých zahrad a zahrádek běžnou rutinou.

V posledních letech, kdy nás střídavě sužují dlouhé několikatýdenní intervaly beze srážek, se mnoho zahrádkářů musí uchýlit k zalévání podzemní vodou z vrtů či studen. V lepším případě k zalévání povrchovou vodou z potoků či řek.

Povrchová voda je pro své fyzikálně-chemické vlastnosti, především z důvodu nižší mineralizace, pro zalévání vhodnější.

Pokud ovšem nemáme možnost užití povrchové ani srážkové vody pro závlahu zahrady, jsme nuceni používat vodu podzemní. Pro ty, kteří by nevěděli, zda jejich podzemní voda (tedy voda ze studny či vrtu) je vhodná pro zalévání, je možnost nechat si udělat rozbor či testování vody pro zalévání v Laboratořích GEOtest.

Jaké parametry sledovat u zálivkové vody?

Hlavními parametry, které se vyplatí sledovat jsou:

 • pH
 • množství sodíku
 • vápníku
 • hořčíku
 • síranů a chloridů
 • celkových rozpuštěných látek
 • celková mineralizace vody

Pro tyto parametry jsou stanoveny v normě ČSN 75 7143 z roku 1991  určité limity, které vodu rozdělují do třech tříd, a to na vodu vhodnou pro závlahu, vodu podmíněně vhodnou a vodu nevhodnou.

 

Jaká voda je nevhodná pro zalévání?

 • Pokud je celková mineralizace vody, a s tím související parametr rozpuštěných látek RL nad 1200 mg/l, potom je voda nevhodná na zalévání, z důvodu zasolování půdy, což rostlinám obecně nedělá dobře Určitou roli ovšem hraje i charakter půdy, kde lehčí půdy mohou být méně náchylné na zasolování. Mikrobiologické parametry nejsou pro běžné zalévání zásadní, nicméně i na ty norma pamatuje a stanoví, že například pokud jsou koliformní bakterie ve vodě přítomny v množství vyšším než 1000 KTJ na ml, tak je voda pro zalévání nevhodná.

Přítomnost koliformních bakterií ve vodě. Dá se taková voda pít?

 • Upozorňujeme, že pro pití je voda nevhodná při jakékoliv přítomnosti koliformních či fekálních bakterií. V takovém případě by bylo nutné ji před pitím nechat 1 minutu projít varem. Kromě základních fyzikálně-chemických parametrů je možné ve vodě sledovat kontaminanty, které by se mohly při zalévání dostávat do půdy a také na listy, a následně do rostlin.

Jaká voda je podmíněně vhodná pro zalévání?

 • jedná se o vodu, která splňuje parametry v následujících ukazatelích. pH v oblasti 4,5-9, koncentraci rozpuštěných látek do 1 200 mg na litr, množství chloridů do 400 mg na litr nebo například množství železa do 100 mg na litr. U mikrobiologických parametrů se u koliformních bakterií musí voda prokázat množstvím do 1000 bakterií na ml. Pro tuto třídu závlahové vody norma zmiňuje  zalévání minimálně 21 dní před sklizní zeleniny, která se před konzumací neloupe jako například jahody a salát.

Jaká voda je vhodná pro zalévání?

 • Pro zalévání je vhodná jednak voda, která je svými parametry nejblíže vodě srážkové, tedy minimum rozpuštěných solí a jednak voda, která má pH v rozmezí 5 až 8,5.

 

Společnost GEOtest, a.s. má rozsáhlé zkušenosti s kontaminovanými vodami a zeminami nejen ze starých ekologických zátěží. Co sledovat? Jedná se především o stopové kovy a organické polutanty. U kontaminace závlahové vody takovými látkami je potom riziko inhibice růstu rostlin, anebo jejich přechod do člověka vlivem potravního řetězce, pokud se tak již neděje pitím kontaminované vody. Testování vody na organické kontaminanty jsou tisícové položky, zatímco testování vody na kovy a základní rozbor na vhodnost pro zalévání jsou náklady do tisíce korun.