Tvrdá voda prospívá lidskému zdraví, ale škodí domácím spotřebičům!

Trápí vás tvrdá voda? Nechte si provést rozbor vody v naší Analytické laboratoři v Brně a dozvíte se všechny potřebné informace o tvrdosti vaší vody. Tvrdostí vody se obecně rozumí množství rozpuštěného vápníku (Ca) a hořčíku (Mg). Tvrdost vody vyjadřujeme v jednotkách mmol/l.

Vápník a hořčík jsou pro naše tělo esenciální prvky, jsou součástí enzymů, podílí se na buněčném metabolismu, jsou nezbytné pro správnou funkci imunitního systému a svalů a mají mnoho dalších pozitivních vlivů na náš organismus. Vápník a hořčík také zabraňují vstřebávání ve vodě rozpuštěných těžkých kovů jako kadmium a olovo do lidského těla.
Dá se říct, že nadměrná konzumace přírodní vody, která obsahuje příliš mnoho těchto prvků by pravděpodobně člověku neprospívala (jednalo by se o vodu s tvrdostí vyšší než >5 mmol/l), nicméně žádné seriózní studie o onemocněních plynoucích z konzumace příliš tvrdé vody nejsou příliš známy, snad jen zvýšený výskyt žlučových kamenů.

Tvrdá voda je především spojována s nižším výskytem kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění.

„Optimálně tvrdá voda pro konzumaci je v rozmezí 2-4 mmol/l, přičemž platná vyhláška č. 252/2004 stanoví doporučenou hodnotu tvrdosti vody na 2-3,5 mmol/l.“

Příliš tvrdá voda má ale nepříjemnou chuť, především v kombinaci se sírany a chloridy. Tyto jevy nastávají pokud jsou koncentrace Mg2+>170 mg/l a Ca2+>500 mg/l.

Měkká voda způsobuje prokazatelně mnohem více zdravotních potíží počínaje neurologickými problémy, komplikacemi v těhotenství, vyšším rizikem infarktu, hypertenzí apod. Neduhy plynoucí z konzumace příliš měkké vody či dokonce vody upravené iontoměničem na bázi sodíkového cyklu se projevují již v řádech měsíců. Změkčovače vody na bázi iontové výměny způsobují zvýšení množství sodíku ve vodě, což je ve spojení s měkkou vodou pro lidské tělo již velmi nezdravé.
V některých státech EU je již konzumace změkčené vody zakázána.

Pro technologie používané v domácnosti bohužel platí přesně opačná pravidla. Čím tvrdší voda, tím kratší životnost. Pokud potřebujete z důvodu zvýšení životnosti některých domácích spotřebičů změkčovat vodu, změkčujte pouze tu vodu, kterou nebudete konzumovat.

Jednoduchý test tvrdosti vody je možné zakoupit v každé dobré drogerii. Pokud byste chtěli komplexnější rozbor vody, neváhejte kontaktovat naše Analytické laboratoře společnosti GEOtest a.s. v Brně!

Při psaní tohoto textu jsme vycházeli z obecně známých faktů a také ze zprávy státního zdravotního ústavu s názvem „zdravotní význam tvrdosti pitné vody“. Tato zpráva obsahuje veškeré citace a odkazy potřebné k ověření zmiňovaných faktů.

Tvrdá voda v Brně? Zjistěte tvrdost vody. Nechte si udělat rozbor vody. Analytická laboratoř v Brně.